från annalerna i idrottsrättighetsvarning:

Av Eric Chang och Dylan F. Henry, från Montgomery McCracken Walker & Rhoads LLP

Runda 1- fakta

Den 2 november 2013 gick tungviktboxaren, Magomed Abdusalamov, in i ringen vid Madison Square Garden och kvadrat mot Challenger, Ismaikel Perez, för att försvara sin USNBC tungviktstitel i en kamp som reglerades av New York State Athletic Commission (SAC). När Sporting CP Tröja dammet satte sig efter 10 omgångar med straffande slag, inte Abdusalamov var tungviktmästare mer; Perez vann genom enhälligt beslut. Men denna förlust skulle snart vara det minsta av Abdusalamovs oro.

SAC -läkare, inklusive Gerard P. Varlotta, D.O., undersökte Abdusalamovs blodiga och svullna ansikte i omklädningsrummet efter anfallet. Läkarna sydde en snörning ovanför hans öga och misstänkte att Abdusalamov hade upprätthållit ett näsfraktur. Läkarna noterade emellertid att Abduslamov inte visade några neurologiska problem och såg inga symtom som tyder på hjärntrauma, en hjärnblödning eller ett subduralt hematom. De administrerade King-Devick (KD) -testet, vilket hjälper läkare att snabbt känna igen möjliga hjärnskakningssymtom. Abduslamov passerade både före och efter anfallet. Även om det fanns ambulans på plats, skickade läkarna inte Abdusalamov till sjukhuset. Snarare rensade de honom att lämna trädgården och rådde bara honom att få en röntgen när han återvände hem till Florida.

Strax efter att ha lämnat trädgården den kvällen blev Abdusalamov allt ostadig och illamående och började manifestera tecken på neurologisk besvär. Abdusalamov rusades till Roosevelt Hospital av taxi där han fick diagnosen ett subduralt hematom och cerebral herniation. Snart genomgick Abdusalamov akut hjärnkirurgi, fick flera slag och placerades i ett medicinskt inducerat koma. Med undantag för ett kort ögonblick för att ta bort sin andningsskydd, förblev Abdusalamov i koma i över en månad. När han så småningom släpptes från sjukhuset, förlamades Abdusalamov på hans högra sida, oförmögen att gå, och hans tal var mestadels begränsat till mumling.

Runda 2 – stämningen och delvis lösning

I januari 2014 stämde Abdusalamov och hans familj staten New York, SAC, de tre SAC -ringen läkare och domaren. Käranden hävdade att svarande inte lyckades tillhandahålla adekvat medicinsk Feyenoord Tröja och neurologisk undersökning och utvärdering för att bestämma Abdusalamovs fysiska och neurologiska tillstånd under och efter kampen, och att de tilltalade ytterligare misslyckades med att erkänna, diagnostisera eller uppskatta betydelsen av blodet som Eintracht Frankfurt Tröja finns i ”Abdusalamovs urine urine , tillsammans med tecken, symtom och klagomål på progressiv illamående, kräkningar, huvudvärk, malaise, ansiktsfraktur (er), handfrakturer, desorientering, komprometterad samordning, förändring av talmönster, slöhet och svindel som indikerar en stängd traumatisk hjärnskada. ” Anklagelserna hävdade också att de tilltalade “misslyckades med att tillhandahålla snabb och lämplig medicinsk transport via ambulans till en närliggande kvalificerad sjukhusanläggning [.]” 2017, delstaten New York och SAC gick med på att betala 22 miljoner dollar i avveckling. Den medicinska felbehandlingen mot RingSide -läkarna och domaren återstod.

Rundor 3 och 4 – Sammanfattning av domen och sammanfattande dom Redux

Före rättegången flyttade Ringside -läkarna för en kortfattad bedömning. De tilltalade hävdade att Abdusalamov inte visade några tecken på neurologisk besvär under kampen eller under den medicinska undersökningen efter posten och hävdade vidare att de inte avviker från den tillämpliga vårdstandarden eftersom det inte fanns någon anledning att skicka Abdusalamov omedelbart till sjukhusets akutmottagning. Domstolen enades och ursprungligen beviljade en kortfattad dom med avseende på Dr. Varlotta.

Käranden begärde omfördelar, och domstolen ändrade sig efter omprövning. Käranden påpekade att domstolen hade förbisett kärandes expert som menade att även i avsaknad av öppna tecken på neurologisk besvär, Abdusalamov borde ha hållits för ytterligare observation eller omedelbart överförts till ett sjukhus för en CT -skanning av hans hjärna. Käranden hävdade att de konkurrerande expertutlåtandena, dvs en “expertstrid”, borde ha lett domstolen att förneka förslaget till en kortfattad dom och skicka ärendet till rättegång.

Domstolen drog igen slutsatsen att käranden inte gav behöriga expertbevis att Dr. Varlotta missade tecken på neurologisk besvär. Domstolen erkände att svarandes experter påpekade att (1) Dr. Varlotta inte avviker från de accepterade omsorgsstandarderna eftersom Abdusalamov ”inte visade några tecken på neurologisk besvär under eller efter anfallet eller under Varlottas undersökning, så att Dr. Varlotta inte kunde har rimligen förväntat sig att Abdusalamov skulle utveckla tecken och symtom på neurologisk besvär senare ”[1]; (2) att Abdusalamov gjorde nnull

Leave a Reply

Your email address will not be published.